OFERTA WSPARCIA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie. Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz! Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać!

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2021 -2025 planuje w bieżącym roku zorganizować na terenie Gminy cykl programów wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Warunkiem skorzystania z oferowanej formy wsparcia jest ukończenie Programu korekcyjno-edukacyjnego, którego realizatorem na terenie Powiatu Koszalińskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 32.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie korekcyjno-edukacyjnym, jak również w cyklu programów wspierających prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolicach Panią Anetą Jasiulek pod nr telefonu 94 318-75-95, email: jasiulek.mgops@bobolice.pl, bądź osobiście w siedzibie MGOPS w Bobolicach do dnia 28.02.2023 r.

 MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.