Informacja

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Powiat Koszaliński przystępuje do tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2028 Powiatu Koszalińskiego. W tym celu zostanie powołany Zespół ds. opracowania Strategii. Uprzejmie informujemy, że przedstawicielem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w pracach Zespołu będzie Kierownik MGOPS Pani Jolanta Stępień.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.