Bobolicka Karta Seniora

Szanowni Boboliccy Seniorzy, Szanowni Przedsiębiorcy, od 10 maja 2019 r. na terenie Gminy Bobolice funkcjonuje program „Bobolicka Karta Seniora.” Zasady programu określa Uchwała NR V/55/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Bobolicka Karta Seniora” Bobolicka Karta Seniora jest formą wzbogacenia oferty dla osób starszych z terenu Gminy Bobolice. Skierowana jest do osób, które osiągnęły 60 rok… Czytaj dalej…

Bobolicka Karta Dużej Rodziny

Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Przedsiębiorcy od dnia 26 marca 2015 r. zgodnie z Uchwałą NR IV/31/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia  30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Bobolicka Karta Dużej Rodziny” zapewniamy Państwu korzystanie z BKDR. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia… Czytaj dalej…

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie informuje o możliwości z korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa… Czytaj dalej…

Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.   Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS   W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:   ·       bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS https://www.zus.pl/mzus – łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Aplikację mZUS można… Czytaj dalej…

,,Racjonalnie wydana złotówka”

RWZ jest programem osłonowym przyjętym Uchwałą Nr XXVII/244/21 Rady Miejskiej w Bobolicach w dnia 25 marca 2021 r. realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program to przede wszystkim sposób na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, które stanowi realne zabezpieczenie przed wydatkowaniem środków finansowych pochodzących ze świadczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. Realizacja świadczeń odbywa się w formie imiennych talonów wydanych Klientom MGOPS na zakup artykułów dozwolonych… Czytaj dalej…

OFERTA WSPARCIA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie. Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz! Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać!  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2021 -2025 planuje w bieżącym roku zorganizować na terenie Gminy cykl programów… Czytaj dalej…