Kwalifikacje kluczem do sukcesu

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia” za Szczecina rozpoczęło realizację projektów „Kwalifikacje kluczem do sukcesu II” oraz „Kwalifikacje kluczem do sukcesu III”, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oba projekty skierowane są do łącznie 900 osób, w wieku 18+, zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia, względem… Czytaj dalej…

„Niepodległość niejedno ma imię”

W Bobolicach „Niepodległość niejedno ma imię”. 30 maja br. Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił wyniki konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Bobolicach uzyska dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pt. „Niepodległość niejedno ma imię” na rzecz seniorów. Projekt nasz uzyskał 232 pkt. (na 240 pkt. możliwych). Na 351 wniosków dofinansowanych w priorytecie II zajmuje 43 pozycję. Kwota dofinansowania to 125.207,00 zł (w 2018 r. – 60.767,00 zł,… Czytaj dalej…

Akademia kompetencji cyfrowych

Firma J&C GROUP z Gdyni zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3 dla osób spełniających poniższe kryteria: – wiek 50 + – zamieszkujący teren województwa zachodniopomorskiego – zatrudnione lub bierne zawodowo – chcące podnieść swoje kwalifikację i pozycję na rynku pracy. W ofercie: – bezpłatne szkolenie przygotowujące do zdobycia certyfikatu IC3… Czytaj dalej…

Informacja

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach uprzejmie informuje,że w dniu 08-06-2018 r. ( piątek)ośrodek będzie czynny do godz. 13.00

Kierunek – bezpieczna Rodzina

Gmina Bobolice / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach otrzymała dotację na realizację projektu pt. „Kierunek – bezpieczna Rodzina” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizuje równocześnie zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Głównym… Czytaj dalej…

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach: A – O     – 06 czerwiec 2018 r. P – Ź     – 07 czerwiec 2018 r Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 14.05.2018r. do 18.05.2018r. w pokoju nr 1 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.                                                                              Jolanta Stępień Kierownik… Czytaj dalej…

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość wsparcia oraz okres spłaty

Aktywizacja osób pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 275  osób w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej… Czytaj dalej…